Geschiedenis

Sinds de tijd dat de mens metaal is gaan gebruiken, wordt er al gesmeed. Zelfs in de bijbel wordt in de zevende generatie na Adam en Eva een smid genoemd.  In de Oudheid hing er een waas van geheimzinnigheid om de smid, die met vuur en vonken-spattend ijzer in de weer was. In sprookjes en legenden worden vaak dwergen als vakkundige smeden afgeschilderd.

Vroeger waren er ook speciale goden van de smeedkunst, zoals bij de Romeinen Vulcanus en bij de Grieken Hephaistos. De Rooms-katholieke kerk bleef daarbij niet achter met de benoeming van Sint Eloys als beschermheilige van de smeden.

Al in de oudheid was de smeedkunst hoogontwikkeld. Vooral de Kelten en Germanen wisten prachtig gesmede wapens en kunstvoorwerpen te maken en in de vroege middeleeuwen (1100 – 1400) stonden de Mongolen bekend als de meestersmeden van hun wereld.

Keltische klok

De ontwikkeling van smeedtechnieken is van cruciaal belang geweest in de wereldhistorie. Door de uitvinding van de blaasbalg konden voldoende hoge temperaturen bereikt worden om ijzer vrij te maken uit ijzererts, waarmee de ijzertijd zijn intrede deed. Dankzij de ontwikkeling van ploegen kon de akkerbouw tot groei en bloei komen. Door betere zwaarden en pantsers konden wereldrijken gevormd worden.

 

 

De smid was onmisbaar voor de boeren, want hij maakte al hun benodigde gereedschap zoals ploegen, schoppen, harken en schoffels. Maar ook voor andere ambachtslieden maakte de smid het voor hun beroep benodigde gereedschap, zoals bijvoorbeeld de banden voor de kuiper, de leesten voor de schoenmaker en de hamer en spijkers voor de timmerman. 

Ook de burgers gingen regelmatig naar een al dan niet gespecialiseerde smid. In de tijd van de gilden kon je voor veel zaken bij hem terecht: Kandelaars en kaarsendovers, sloten, uurwerken, hekwerken en ornamenten, kachels, ijzeren knopen, laden, naalden en spelden, oorijzers, schoppen en bijlen, pompen, spijkers, strijkijzers, uithangborden, vingerhoeden, wagenassen, deurbeslag, scharnieren etc. etc.

En natuurlijk was de smid onmisbaar voor het leger. Hij maakte wapens zoals zwaarden, strijdbijlen, speren enz. en wapenuitrustingen zoals harnassen en schilden. Militaire leiders hadden smeden in vaste dienst voor het vervaardigen van oorlogsmachines zoals katapulten, blijden (= middeleeuws slingervoorwerp), belegeringstorens en stormrammen.