Verankerd in de taal

Het beroep van smid is weliswaar zeldzaam geworden, maar de zegswijzen die de smid aan onze taal heeft toegevoegd zijn zo ingeburgerd dat ze niet eens meer aan het oude ambacht doen denken. Kijk maar: 

  • Het ijzer smeden als het heet is
  • Witheet
  • Roodgloeiend
  • In de tang nemen
  • Er leven inblazen
  • Erop blijven hameren
  • Meerdere ijzers in het vuur hebben
  • Kolen op het vuur gooien

We gaan nog even wat dieper in op het ‘geheim van de smid’ – wat zoveel betekent als ‘alleen bekend bij ingewijden’. De herkomst van dit gezegde voert ons naar de kruistochten.  Tijdens deze maakten de christelijke ridders kennis met de sterke zwaarden aan moslimzijde. Deze sterkte werd verkregen door toevoeging van koolstof aan het ijzererts tijdens het bewerkingsproces. Dit ‘geheim’ van de moslim-smeden namen de ridders mee terug naar West-Europa.

Weetje

De meeste mensen met de achternaam ‘Smi(d)(t)(s)’, ‘Smed(t)(s)’, en afleidingen hiervan hebben waarschijnlijk in het (recente) verleden smeden onder hun voorouders. Minder bekend is dat dit ook geldt voor de Latijnse vormen ‘Faber’ en ‘Fabricius’. Deze benamingen betekenen behalve smid ook vakman.